Polityka Prywatności

Niniejsza polityka dotycząca plików odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do CE Wine Trade Sp. z o.o. HD Sp. K. (dalej CEWT HD).

Strona główna CEWT HD jest przeznaczona do kontaktu z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą związaną z dystrybucją i sprzedażą alkoholu (wina) na podstawie ważnych koncesji uprawniających do takiej działalności.

Polityka prywatności cewinetrade.pl

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony cewinetrade.pl. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora (np e-mail, numer telefonu kontaktowego) za pośrednictwem formularza kontaktowego lub przekazane e-mailem do CEWT HD zbierane są w celu oczekiwań przekazanych przez Klienta np prośba o informację zwrotną.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: CE WINE TRADE SP. Z O.O. HD SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szlak 65/605, 31-153 Kraków, KRS 0000842540, NIP 6762580826, REGON 386107581.

3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

8. Dane osobowe przekazane do zawarcia umowy będą przetwarzane w czasie niezbędnym do wykonania umowy. Dane osobowe udostępnione na cele marketingowe, będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis cewinetrade.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

12. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez sklep vinni.pl narusza przepisy RODO – Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://uodo.gov.pl/

13. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce „Kontakt”.